Man siger, at godt begyndt er halvt fuldendt og mener dermed ofte, at når først ideen er skabt, så er man godt på vej.

Spørgsmålet er ad hvilken vej?

Svaret afhænger naturligvis af ideens karakter, men oftest vil der være behov for mange overvejelser og hårdt arbejde, inden ideen manifesterer sig i den fysiske verden som et værdifuldt produkt:

Den gode idé er, uanset hvor god den i øvrigt er, blot begyndelsen til et godt produkt!

Det er mit indtryk, at realiseringen af den fysiske implementering af ideen i mange tilfælde underprioriteres. Det kan føre til, at ellers gode og salgbare ideer aldrig kommer ud i virkeligheden eller blot får et kort liv, fordi produktet fejler og måske endog bringer kunderne i fare.

Det er netop i forbindelse med den fysiske implementering af en god idé, at jeg kan bidrage med min kompetence. For eksempel:

 

Baggrund


Efter i de seneste år at have haft fokus 100% på udvikling og markedsføring af et produkt, der simpelthen måtte udvikles (µSamp2), er jeg nu igen parat til at påtage mig opgaver som konsulent.

I mere end tredive år har jeg arbejdet med udvikling af elektronik, primært design af små apparater til opsamling af fysiologiske data - ofte i forbindelse med udvikling af brugerprogrammer til analyse og præsentation af måledata på PC. De fleste opgaver har jeg løst for andre, enkelte er skabt og løst helt i eget regi. Nogle opgaver er løst fra bunden, andre har haft karakter af redesign.

I alle opgaver har flere af følgende aspekter været i fokus:

 

Kompetence


Den erfaring, jeg har erhvervet gennem årene, ønsker jeg at stille til rådighed for andre, for eksempel ved at medvirke til løsningen af følgende typer af opgaver:

 

Omkostninger


Indledende diskussioner via telefon eller mail faktureres ikke.

Første seriøse møde koster 2000kr excl. moms, plus transport udenfor hovedsadsområdet.

Derefter aftales passende delopgaver, som honoreres efter timepris eller efter tilbud, afhængigt af opgaven.