Givet at man tror på ideens bæredygtighed, så opstår spørgsmålet:

Kan ideen realiseres i en produktion?

Én ting er, at man kan lodde et kredsløb sammen, som fungerer og som beviser at ideen er god nok.  En anden ting er, at for at andre skal kunne have glæde af ideen skal det være muligt at producere et produkt, der udnytter ideen.

Et producerbart produkt skal typisk leve op til en masse krav, som ikke umiddelbart handler om selve ideen, men som er vigtige alligevel.  Der kan være tale om krav vedrørende:

Som regel fremstilles først et enkelt eller nogle få eksemplarer af produktet, som på så mange områder som muligt er magen til det endelige produkt med hensyn til valg af materialer, processer, komponenter og funktion.

Med prototypen kommer man automatisk ind i en mængde meget praktiske og konkrete overvejelser, med relevans for den senere produktion.

Den slags problemstillinger har jeg erfaringer med fra adskillige projekter som underleverandør, som konsulent og i eget regi. Ikke sjældent har jeg fundet lige den komponent, det materiale, den process eller den kredsløbsdetalje, som gjorde det muligt at fremstille et produkt med bedre specifikationer end konkurrentens og med mindre omkostninger. Et godt komponentkendskab, sans for forenkling og en vis vedholdenhed har hjulpet.

Fremstillingen af prototypen giver mulighed for at indhøste nyttige erfaringer og resulterer i et eller flere eksemplarer af produktet, som kan udsættes for test i laboratoriet og hos potentielle kunder.

I alle de projekter, hvor jeg har været involveret, har jeg medvirket til at tilrettelægge og gennemføre test, både af prototyper og i produktionsfasen. Ofte helt eller delvist automatiseret ved brug af computerbaserede testopstillinger og egne testprogrammer.