• Neuroner

  • Mikrovolt og Hz

  • Forskellige typer

EEG-frekvenser