Khepri er et enkeltmandsfirma, stiftet i 1982 af civilingeniør Per Gaarde-Nissen.

MIMO1

Allerede fra starten havde jeg interesse for neurofeedback som et værktøj til at træne bevidstheden. Første produkt var således biofeedbackapparatet MIMO1 til afslapning og alpha-træning. Det apparat var på nogle måder forud for sin tid, men blev aldrig den helt store forretning. Imidlertid gav det en del kontakter.

Erik Hoffmann

Det var således MIMO1, som førte til at psykolog mag. art Erik Hoffmann og jeg traf hinanden og at jeg i en årrække sidst i firserne medvirkede ved en serie målinger af elever på Skandinavisk Yogaskoles i Håå, Sverige. Erik og jeg deler interessen for bevidsthed og hvordan bevidstheden afspejler sig i hjernens funktion. De år gav mig en del nyttig praktisk erfaring med EEG-målinger og jeg lærte af Eriks viden. Vi udførte målingerne i omgivelser, som var fjernt fra det beskyttede miljø, man kan forvente i en klinisk sammenhæng, og det var en udfordring at lave gode uforstyrrede målinger. Den udfordring førte til, at jeg udviklede særligt apparatur og software specielt til vores brug. Nogle af designelementerne fra dengang går igen i µSamp2, blot med mere moderne teknik.

Mental Fitness

Der forløb nu en årrække, hvor jeg arbejdede med andre ting, især udviklede jeg audiologopædiske apparater og software. Der var også enkelte andre opgaver, især et projekt indenfor blodgasanalyse og en opstilling til Eksperimentarium i Hellerup. I 1998 var jeg i USA og uddannede mig til Avatar-lærer. Her lærte jeg en masse om bevidsthed fra en helt anden ikke spor teknisk vinkel.

I 2001 stiftede Erik Hoffmann sammen med Inger Spindler virksomheden Mental Fitness, hvor de tilbød forskellige former for træning baseret på neurofeedback. Deres arbejde blev inspirationen til at starte udviklingen af µSamp2.

Udfordringen

Fra min plads på sidelinien var jeg vidne til, at Erik og Inger med deres indsats viste berettigelsen af at træne med neurofeedback. Samtidigt syntes jeg at se nogle problemer i forhold til ønsket om, at neurofeedback træning kunne få en større udbredelse. I alle fald en del af disse problemer så jeg som relaterede til den teknik, som var tilgængelig. Derfor besluttede jeg mig for at undersøge i hvor høj grad det ville være teknisk muligt at designe et neurofeedback værktøj, der var bedre egnet til formålet. Spørgsmålene, jeg søgte svar på, var:

µSamp2

µSamp2 er mit svar på spørgsmålene. Jeg forestiller mig, at en del mennesker vil kunne træne hjemme på egen hånd med de gratis protokoller. Jeg forestiller mig også, at mange vil have glæde af at konsultere en neurofeedbacktræner, som kan tilrettelægge et individuelt træningsprogram og yde støtte undervejs i et forløb, hvor en del af træningen kan finde sted i hjemmet. Dermed vil omfanget af træningen ikke i så høj grad være begrænset af økonomi og tidsaftaler.

Det er mit håb, at dette koncept kan medvirke til udbredelsen af neurofeedback ved:

Klik her, hvis du ikke kan se menuen