Det er Khepri's intention og kompetance at levere gode værktøjer til neurofeedback. Det er derimod ikke Khepri's intention at yde pædagogisk eller psykologisk vejledning eller coaching. Der findes dog generelle introduktioner til træning af alpha og af gamma.

I erkendelse af, at der kan være et behov for vejledning, der går ud over det tekniske og hvad der handler om betjening af udstyret, ønsker Khepri at pege på det forhold, at der findes andre virksomheder, hvis kompetancer og virke er rettede imod anvendelsen af neurofeedbackudstyr.

Kunder, der måtte ønske pædagogisk eller psykologisk vejledning eller coaching i anvendelse af neurofeedback, opfordres til at konsultere en af disse virksomheder. Det er nemt at finde dem ved at søge på internettet. Prøv for eksempel at google ordet "neurofeedback".

Virksomheder, der - som en service - ønsker deres ydelser nævnte her på Khepri's hjemmeside, inviteres til at rette henvendelse. Placering på listen er gratis og gensidigt uforpligtende, bortset fra at listede virksomheder skal underrette Khepri om eventuelle fejl, de bliver bekendte med. Khepri forbeholder sig retten til at nægte optagelse på listen. Betingelserne for at blive listet kan læses her.

Rådgivende virksomheder

Der er i øjeblikket tilmeldt følgende:

Psykolog, mag. art. Erik Hoffmann