Designer versionen af programmet er til dig, der har mod på at designe træningsprotokoller til eget brug.

Grafisk design

Du får adgang til et programmeringsværktøj, hvor du benytter musen til at placere forskellige elementer på skærmen og etablere forbindelser mellem dem. Nogle elementer indhenter måledata, nogle elementer behandler måledata og nogle elementer etablerer feedback.

Den måde, du vælger at benytte de forskellige elementer, afspejler dine ideer om neurofeedback. Måske har du lyst til at efterprøve en bestemt beregningsmetode, et bestemt forløb, eller ønsker at indbygge dine egne instruktioner baserede på erfaringer og ønsker, der er unikke for netop dig.

Som designer placerer du elementer i to lag:

De protokoller, du designer, kan du gemme og benytte igen og igen.

Beregningslaget

I beregningslaget råder du over en lang række elementer, hvormed du kan definere hvordan EEG-måledata skal kvantiseres, sammenlignes med grænseværdier, forstærkes, begrænses og benyttes til at styre forskellige typer feedback. Det er også i beregningslaget, at du kan lave sammenligninger, udføre logiske operationer og definere tid og rækkefølge. Vil du indbygge instruktioner protokollen, så foregår det også i beregningslaget ved brug af særlige elementer til at kontrollere tekst, billede og lyd.

Brugerfladen

I brugerfladen kan du placere kurver, grafer, søjledisplay, billeder, tekster med mere. Når du designer brugerfladen gør du det ved at vælge blandt et udvalg af visuelle elementer. Du bestemmer hvor elementerne skal placeres på skærmen og hvor meget, de skal fylde. De data, som skal vises i de enkelte visuelle elementer, hentes i det underliggende beregningslag.

Tilstandsmaskinen

En neurofeedbackprotokol er ifølge sin natur situationsbestemt, idet der er en sammenhæng mellem EEG-målingerne og feedback-signalet. Det er denne sammenhæng, der defineres i beregningslaget.

Imidlertid har man ofte behov for at definere forskellige sammenhænge alt efter situationen. For eksempel har man måske i begyndelsen af en træningssession brug for at træne muskelafspænding. Det stiller krav om, at der gives instruktioner vedrørende muskelsafspænding og at der gives feedback styret af muskelspændingerne. Senere i forløbet skal der måske trænes Alpha og derfor er det nu alpha-delen af EEG-signalet, som er interessant og som skal styre feedbacket. Det kan også være, at man foretrækket en anden type feedback til at træne Alpha. Afslutningsvis ønsker man måske at vise nogle resultater, så derfor skal brugerfladen se anderledes ud end under træningen.

Disse forskellige situationer undervejs i en træningssession stiller forskellige krav til protokollens funktion. Dette behov for fleksibilitet imødekommes ved at opbygge protokollen som et sæt af indbyrdes forbunde tilstande.

I praksis betyder dette, at de fleste protokoller opererer med mere end et eksemplar af beregningslaget og mere end et eksemplar af brugerfladen. Afhængigt af situationen skifter protokollen mellem at have fokus på et af disse sæt ad gangen. Sådan et sæt af et beregningslag og en brugerflade kaldes en tilstand og alle tilstandene tilsammen kaldes en tilstandsmaskine. Der findes et antal elementer i beregningslaget, som benyttes til at definere under hvilke betingelser protokollen skifter fokus fra en tilstand til en anden.

Forudsætninger

For at have glæde af designerversionen af µSamp2-programmet, skal du være fortrolig med brug af en computer på niveau med simpel tekstbehandling og regneark. Du behøver ikke at have erfaring med at programmere, men du skal helst have prøvet at arbejde med at klikke og flytte. Den slags erfaring kan du for eksempel have fået fra at arbejde med billeder, webdesign eller helt simpelt ved at lægge kabaler på computeren. Du skal også helst have lidt erfaring med at tænke i logiske sammenhænge.

Hvis du udover at modificere de gratis protokoller ønsker at designe protokoller fra bunden, med egne instruktioner, får du behov for hjælpeprogrammer. Til at skrive tekstinstruktioner kan du for eksempel benytte Word eller et andet tekstbehandlingsprogram, der kan gemme i .rtf eller .pdf format. Til billedinstruktioner behøver du et billedbehandlingsprogram, der kan generere .jpg filer, for eksempel Paint Shop Pro. Vil du indbygge talte instruktioner, behøver du et program, der kan optage og redigere lydfiler samt gemme dem i .wav format. For eksempel findes der en udmærket gratis version af sådan et program, der hedder wavepad.

µSamp2-programmet indeholder en situationsbestemt hjælpefunktion, som giver oplysninger om de enkelte elementers funktion.

Du skal naturligvis have en vis viden om neurofeedback. Især hvis du ønsker at designe nye protokoller, der væsentligt adskiller sig fra de gratis tilgængelige (som du jo også kan modificere).

Khepri vil tilbyde kurser i protokoldesign, hvis der viser sig et behov for det.