µSamp2-forstærkeren benytter elektroder, der er skærmede hele vejen fra hud til forstærker. Det er altså ikke blot ledningerne, som er skærmede, men også selve elektroden. Dette for at sikre optimal beskyttelse imod elektrisk indstrålet støj. Længden af elektrodeledningerne er 50cm.

Elektroder

Elektroderne leveres i sæt med et fælles multistik, der forbindes til forstærkeren. For at kunne skelne de enkelte elektroder fra hinanden er ledningerne forsynede med farvekoder, der går igen i µSamp2-programmet. Elektroderne er beregnede til at benyttes mange gange. Der er altså ikke tale om engangselektroder.

På bagsiden af elektroderne er placeret et lille stykke velcro, som benyttes til at fæstne elektroderne til pandebåndet eller til øreclipsen.

Elektrode

Selve elektroderne er fremstillede af guld og keramik og temmelig robuste. For at øge levetiden er der dog nogle vigtige forholdsregler:

Elektroder kan placeres på mange forskellige måder, og ikke alle ønsker kan tilgodeses med blot et enkelt elektrodesæt. Derfor kan der leveres tre forskellige typer:

Type 5 Består af fem elektroder. Der er to elektroder til den ene kanal, to elektroder til den anden kanal og en jord-elektrode til potentialeudligning mellem forstærkeren og brugeren.

Type 4 Består af fire elektroder. De to kanaler deler en fælles elektrode og har derudover hver en elektrode. Desuden er der en jord-elektrode.

Type 3 Består af tre elektroder. Den ene kanal benyttes ikke og tilbage er to elektroder til den resterende kanal samt en jord-elektrode.

Specielle typer leveres på bestilling.

Bemærk, at uanset valget af elektrodesæt skal alle sættets elektroder være i god kontakt med huden, for at forstærkeren kan fungere.