Som beskrevet i omtalen af Designer versionen af µSamp2-programmet, designes protokoller ved at vælge bestemte elementer og definere sammenhænge mellem disse elementer, nedenfor vises en oversigt over de tilgængelige elementer. Denne oversigt har mest relevans for dig, der overvejer at købe licens til designer-versionen eller coach-versionen af µSamp2-programmet.

Beregningslaget

Alle elementer i beregningslaget er usynlige i den færdige protokol, men flere af elementerne kan have betydning for udseende og funktion af visuelle elementer i brugerfladen. Enkelte elementer er kun tilgængelige med en coach-licens.

User:

Instruction:

Control:

Source:

Shape:

Calculate:

Time:

Logic:

Instrument:

Feedback:

Global:

Brugerfladen

Samtlige elementer i brugerfladen er synlige i den færdige protokol. De er alle på den ene eller den anden måde kontrollerede af elementer i beregningslaget. Flere af elementerne indeholder muligheder for at brugeren kan vælge private indstillinger eller vælge mellem forskellige displayversioner.

User:

Status:

Instruction:

Trace:

Feedback:

Klik her, hvis du ikke kan se menuen