Det er målsætningen at være leverandør af værktøjer til neurofeedback, først og fremmes af teknisk art, det vil sige hardware og software til at måle hjernebølger og til at beregne og levere feedback.

Herunder at:

  1. Anvendelsen af udstyret skal være så let og ubesværet som muligt
  2. Risikoen for feedback baseret på forkerte målinger skal minimeres
  3. Professionelle træneres viden og erfaring skal kunne indbygges og målrettes

Der kan være flere grunde til at ønske at måle hjernebølger:

µSamp2-forstærkeren og µSamp2-programmet er fokuserede på det sidste formål. Det betyder, at de tilsammen skal opfattes som et pædagogisk hjælpemiddel.

Forenklet sagt fungerer produktet som en "robotlærer", hvis "pædagogik" er indbygget i træningsprotokollerne.