Dette produkt er beregnet til neurofeedback. Det vil sige biofeedbacktræning baseret på hjernebølger (EEG).

Såvel apparat som program er udelukkende udviklet til brug for raske personer og er ikke beregnet til at diagnosticere, forebygge, overvåge, lindre eller behandle nogen form for sygdom.

Brugeren bør afstå fra at anvende produktet, hvis der er mistanke om eller kendskab til neurologiske eller psykologiske lidelser af nogen art eller andre forhold, som kunne tænkes at tale imod brugen af neurofeedback.

I tvivlstilfælde eller ved oplevet ubehag bør egen læge konsulteres.