Ordet neurofeedback er egentlig en kort måde at sige: Biofeedback baseret på neurologiske målinger, underforstået hjernemålinger.

Neurofeedback er altså en bestemt slags biofeedback, hvor udgangspunktet er måling af hjerneaktivitet.

Ideen med biofeedback er at tydeliggøre variationer i en eller anden kropsparameter på en måde, så den person, som bor i kroppen, lettere kan lære sig at kontrollere denne kropsparameter. I tilfældet neurofeedback er den interessante kropsparameter noget, som har med hjernens aktivitet at gøre.

For at man kan tale om neurofeedback, skal mindst fire faktorer være til stede:

Måledata tilvejebringes af et egnet EEG-apparat. Disse data analyseres et et dertil egnet program. Sammenhængen mellem måledata og feedback fastlægges i en protokol.

Desuden er det vigtigt, at brugeren af neurofeedback har en overordnet forståelse af, "hvad det går ud på" eller "hvor det er, vi skal hen". Hvis denne forståelse ikke opleves at være til stede, er det sværere at forstå feedbacksignalerne og tage ved lære af dem. I sådanne situationer kan vejledning og instruktion fra en professionel coach være nyttig.