Protokollerne er de "opskrifter", der fortæller µSamp2-programmet hvordan, det skal fungere.

Forskellige formål

Ideen med at benytte protokoller er, at der opnås en meget høj grad af fleksibilitet. I princippet kan der udfærdiges en protokol til ethvert træningsformål og til ethvert træningskoncept. I praksis vil man nok foretrække at operere med et mindre antal basisprotokoller, som derefter tilpasses individuelle formål.

Eksempler

For at det skal være muligt i mange tilfælde at benytte µSamp2-programmet uden først at konsultere en neurofeedbacktræner, og som inspiration for trænere, der overvejer at designe egne protokoller, tilbydes her nogle få forholdsvis generelle protokoller, beregnede for raske personer, som har et ønske om at træne deres bevidsthed. Protokollerne skal opfattes som realistiske eksempler. De kunne også have været udformet på andre måder. De features, som specielt er beregnede for indehavere af en coach-licens er ikke benyttede i demoprotokollerne.

Det er muligt at få en vis ide om funktionen af protokollerne uden først at købe en µSamp2-forstærker. Det opnås ved at få tilsendt µSamp2-programmet og benytte den medleverede fil med EEG-data som datakilde istedet for en µSamp2-fortærker. Helt på samme måde, som man kan gemme data fra en træningssession og "afspille" disse bagefter for at studere forløbet af sessionen. Denne metode lider selvfølgelig under den svaghed, at den benytter andre data end ens egne, men den fungerer som demonstration.

Demoer uden begrænsninger

Demoprotokollerne er uden tidsbegrænsning og kan, i modsætning til alle andre protokol-filer, åbnes og anvendes af alle med et µSamp2-program. Protokoller, der modificeres eller nydesignes af brugere med en designer-licens, låses til denne ene bruger. Protokoller, der modificeres eller nydesignes af brugere med en coach-licens, låses til de brugere, som licensindehaveren bestemmer.

Disse demoer kan forventes fra tid til anden at blive opdaterede, i det omfang erfaringerne fra deres anvendelse tilsiger det.

Procedure

Hver enkelt protokol foreligger som en fil, der kan downloades. Efter download gemmes filen i en mappe på computeren. For at afvikle en protokol skal den åbnes med µSamp2-programmet. Det gøres ved at starte µSamp2-programmet, vælge menupunktet "Filer / Åben protokol" og vælge den ønskede protokolfil fra den mappe, filerne er gemt i. På samme måde, som man åbner et dokument i et tekstbehandlingsprogram.

Filer

Afspænding protokol-fil til at træne afspænding. Gem den på computeren og benyt Demo-programmet til at åbne den med (Filer / Åben protokol).

Alpha relativ strygere protokol-fil til at træne alpha med feedbacklyd af strygere. Gem den på computeren og benyt Demo-programmet til at åbne den med (Filer / Åben protokol).

Alpha relativ musik protokol-fil til at træne alpha med feedbacklyd af musik (CD, MP3 el. lign.). Gem den på computeren og benyt Demo-programmet til at åbne den med (Filer / Åben protokol).

Gamma realtiv strygere protokol-fil til at træne gamma med feedbacklyd af strygere. Gem den på computeren og benyt Demo-programmet til at åbne den med (Filer / Åben protokol).

Der kan fra tid til anden forekomme ændringer i listen af protokoller. Derudover lytter jeg til interessante forslag. Alle protokoller fra Khepri vil dog være forholdsvis generelle af natur. Ønskes særlige design, er man velkommen til at tage kontakt for en vurdering af gennemførligheden og for en eventuel aftale om assistance.

Klik her, hvis du ikke kan se menuen