µSamp2-forstærkeren anvendes sammen med et computerprogram, der kører under Windows.

Protokollen

µSamp2-programmet modtager løbende data fra µSamp2-forstærkeren og analyserer disse data. På basis af analyserne vurderer programmet, om måledata er pålidelige, og udregner - bestemt af den aktuelle træningsprotokol - derefter hvilken type feedback eller vejledning, der skal gives til brugeren. Feedback kan være auditiv eller visuel eller kombinationer heraf.

De regler, der bestemmer sammenhængen mellem måledata og feedback, kaldes en protokol. µSamp2-programmet er tilgængeligt i tre forskellige versioner, og forskellen mellem disse versioner ligger i adgangen til de benyttede protokoller.

Trainee-version

Trainee-versionen af µSamp2-programmet kan afvikle træningsprotokoller. Programmet leveres med et mindre antal generelle protokoller. Brugeren kan vælge mellem disse protokoller, og i et vist omfang foretage individuelle indstillinger, men kan ikke ændre designet.

Trainee-versionen kræver ingen licens og er gratis tilgængelig.

Designer-version

Designer-versionen af µSamp2-programmet tillader yderligere brugeren at designe træningsprotokoller. Enten med udgangspunkt i de bestående eller helt fra grunden. Til dette formål indeholder programmet en grafisk protokoleditor, som tillader designeren at definere forskellige tilstande og specificere sammenhængen mellem måledata og feedback for hver tilstand. Protokoller kan gemmes i en fil til senere brug. Protokollerne er til eget brug.

Designer-versionen forudsætter en designer-licens. Ved bestilling oplyses serienummeret på det µSamp2-apparat, licensen skal bruges til.

Coach-version

Coach-versionen af µSamp2-programmet henvender sig til trænere, der ønsker at designe træningsprotokoller til andre brugere. I forhold til designer-versionen tillader coach-versionen yderligere at forfatte protokoller, som indeholder kontaktoplysninger om designeren, og som er målrettede til den enkelte bruger. Protokollerne kan forsynes med en udløbsdato og kan indstilles til at sende en rapport med resultater via e-mail efter hvert brug.

Coach-versionen forudsætter en coach-licens. Ved bestilling oplyses serienummeret på det µSamp2-apparat, licensen skal bruges til.