I mange tilfælde vælges det at placere EEG-elektroderne på panden. Dels fordi, det er nemt og dels fordi den frontale del af hjernen er interessant som sæde for de "bevidste" bevidsthedsfunktioner.

Uheldigvis er der ikke langt fra panden til øjnene, og øjnene kan være en alvorlig kilde til forstyrrelser af EEG-signalerne.

Det skyldes at de muskler, som bevæger øjnene, genererer elektrisk støj. Det skyldes også i høj grad, at selve øjenæblet er omgivet af et elektrisk felt, og når øjet drejes, drejer feltet med. Denne bevægelse af det elektriske omkring øjnene opfanges af elektroderne på panden og kan nemt overdøve især de lavfrekvente dele af EEG-signalet.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på så vidt muligt at holde øjnene i ro.

Forholdsregler

I virkelighedens verden er det naturligvis ikke altid muligt helt at undgå øjenbevægelser. Har man åbne øjne, vil der om ikke andet helt naturligt forekomme blink af og til.

I den udstrækning det ikke er muligt at undgå øjenbevægelser, må man ty til det næstbedste. Det næstbedste er, at forsøge at minimere den skade, som øjenbevægelserne har forvoldt på EEG-signalet. Der findes to metoder:

  1. Filtrering. Så længe der er tale om træning af vågen bevidsthed, er de helt lave frekvenser ikke så vigtige. Derfor kan med fordel benyttes et forfilter, som undertrykker de laveste frekvenser i EEG-signalet. Et sådant filter vil i nogen grad dæmpe effekten af øjenbevægelser. µSamp-programmet tilbyder flere filtre at vælge imellem.
  2. Editering. Fordi øjenbevægelser oftest giver anledning til et karakteristisk mønster i EEG-signalerne, er det i mange tilfælde muligt at genkende disse mønstre og vælge at se bort fra de forstyrrede perioder af EEG-signalet. µSamp-programmet indeholder en funktion som kan foretage denne editering automatisk, mens målingerne foregår.

Trods disse tiltag er det fortsat vigtigt, at tænke på at slappe af i og omkring øjnene, samt at holde blikket i ro.