Mellem den ledende overflade på elektroderne og hjernen skal der være en elektrisk forbindelse. Da den elektriske indgangsmodstand i µSamp2-forstærkeren er ganske høj, er kravet til en god elektrisk forbindelse (= lav elektrodemodstand) i princippet ikke særligt vigtigt. Der er dog to forhold, som alligevel betyder, at elektrodemodstanden ikke bør være alt for høj.

  1. Elektrisk støj fra omgivelserne, der måtte koble ind på måleledningerne (fra andet elektrisk udstyr), vil bevirke en fejlspænding over elektrodemodstanden, som kan forstyrre målingen.
  2. En vilkårlig modstand vil ifølge naturlovene generere en støjspænding, som er proportional med kvadratroden af produktet af båndbredden og modstandsværdien.
    Det betyder, at en stor elektrodemodstand i sig selv forårsager et vist støjniveau og dermed lægger en nedre grænse for, hvor små EEG-signaler, der kan måles pålideligt.

Forholdsregler

Flere tiltag kan tjene til at mindske elektrodemodstanden

  1. At rense huden for fedt, sminke og døde celler.
  2. Fugtig hud er bedre ledende end tør hud. Ved at placere et lag elektrodecreme mellem huden og elektroden kan opnås en væsentlig reduktion af elektrodemodstanden, fordi elektrodecremen er fugtig og typisk indeholder salte, som gør den yderligere elektrisk ledende.
  3. God fysisk kontakt mellem huden og elektroden/elektrodecremen har betydning. Det kan opnås ved at udøve et let pres på elektroden. For eksempel ved at anvende et pandebånd til at fastholde elektroderne. Anvendelse af elektrodecreme er særligt nyttigt ved placering af elektroder, hvor det ikke kan undgås, at der kommer hår mellem elektroden og huden.