Da neurofeedbacktræning er baseret på en tolkning af hjernebølger (EEG-signaler), er det af stor betydning, at de data, der ligger til grund for tolkningen, er så korrekte som muligt.

EEG-signaler måles i µVolt, det vil sige at spændingerne er i størrelsesordenen nogle milliontedele af en Volt. Til sammenligning er spændingen i en stikkontakt 220Volt. Der er altså tale om, at EEG-signalerne typisk er mere end ti millioner gange mindre.

Fordi EEG-signalerne er så svage er det nødvendigt at være opmærksom på de fænomener, som kan forstyrre EEG-signalerne, og tage passende forholdsregler, således at neurofeedbacktræningen kommer til at hvile på et solidt grundlag.