I et moderne hjem med lysnetinstallation vil der overalt forekomme elektriske og magnetiske felter med en frekvens på 50Hz. Særligt i nærheden af elektriske apparater. Disse felter kan forstyrre EEG-målingerne ved at addere et 50Hz-signal til det originale signal.

Felterne indvirker forskelligt:

  1. Det elektriske brumfelt indvirker ved kapacitiv kobling til tilgængelige ledende dele af elektroder og elektrodeledninger.
  2. Det magnetiske felt indvirker ved induktiv kobling til elektrodeledningerne.

Forholdsregler over for elektrisk koblet støj

Fordi det elektriske felt indvirker ved at koble sig kapacitivt til elektroder og elektrodeledninger, er det overordentligt nyttigt at benytte skærmede elektroder og skærmede elektrodeledninger.

At forsyne en elektrode eller en ledning med en skærm betyder at placere et elektrisk ledende lag mellem feltet og elektroden eller ledningen. I princippet er en skærmet elektrodeledning konstrueret på samme måde som en antenneledning til radio og TV, blot meget tyndere og mere fleksibel. Det elektrisk ledende lag, skærmen, vil opfange forstyrrelserne, inden de når de følsomme dele, og lede dem til et sted i forstærkeren, hvor de ikke gør skade.

I tilfælde af, at man ikke har adgang til at benytte skærmede elektrodeledninger, er det vigtigt at holde elektrodeledningerne så korte som muligt og at placere dem så tæt på kroppen som muligt. Det sidste medfører, at det også er en god ide at placere selve måleapparatet så tæt på kroppen som muligt.

µSamp2-forstærkeren benytter både skærmede elektroder og skærmede elektrodeledninger. Desuden er µSamp2-forstærkeren så lille og let, at den uden gene kan placeres tæt på kroppen, for eksempel i pandebåndet.

Forholdsregler over for magnetisk koblet støj

Det magnetiske felt indvirker ved at inducere en spænding i elektrodeledningerne (Amperes lov). Det afgørende er her den kreds, der dannes af to elektrodeledninger, personens hoved og måleapparatet. Denne kreds fungerer ligesom en enkelt vinding i en transformator.

Spændingen, der induceres i sådan en kreds, er proportional med styrken af det magnetfelt, der passerer vinkelret gennem kredsen, og med arealet af kredsen. Det betyder, at det sommetider kan hjælpe at dreje sig i forhold til magnetfeltet. Man må prøve sig frem, da magnetfeltet jo ikke er lige til at se med det blotte øje.

Mest effektivt er det dog, at gøre arealet af kredsen så småt som muligt. Det opnår man ved så vidt muligt at placere alle elektrodeledninger parallelt og tæt ved hinanden.

µSamp2-forstærkeren benytter korte elektrodeledninger. Det gør det nemmere, at minimere arealet af den kreds, som elektrodeledningerne danner.