I overgangen mellem elektrodeoverfladen og huden dannes nemt en lille elektrisk spænding på grund af den kemiske sammensætning af huden, elektroden og de stoffer, der findes på hudens overflade (sved, hudfedt, sminke etc.). Denne polarisationsspænding er en jævnspænding og typisk meget større (mere end 1000 gange) end EEG-signalet.

µSamp2-forstærkeren er designet således, at den ikke er følsom for selve polarisationsspændingen, men hvis der optræder variationer i polarisationsspændingen, vil de blive forstærkede og forstyrre målingen af EEG-signalet.

Typisk kan polarisationsspændingen variere lidt i takt med pulsen eller med bevægelser. Det medfører især kraftige lavfrekvente støjsignaler i EEG-signalet, som kan overstyre µSamp2-forstærkeren og i alle tilfælde meget nemt kan umuliggøre pålidelig måling af Delta-og Theta frekvenser.

Forholdsregler

Forholdsreglerne overfor elektrodepolarisation er de samme som overfor for høj elektrodemodstand. Det vil sige, at det er vigtigt at sikre en ren og ikke for tør hudoverflade. Særligt overfor elektrodepolarisation er anvendelse af elektrodecreme nyttig, fordi elektrodecremen medvirker til at opretholde et veldefineret kemisk miljø mellem elektroden og huden.