Trainee versionen af programmet er til dig, der ønsker at benytte µSamp2 som et personligt træningsværktøj.

Gratis protokoller

Når du benytter µSamp2-programmet med de gratis protokoller opnår du flere fordele:

De enkelte protokoller fungerer som en art opskrift, som får µSamp2-programmet til at opføre sig på en bestemt måde. Den enkelte protokol bestemmer for eksempel hvilke slags feedback, der skal gives, hvordan grafer og kurver skal se ud og hvilke tærskelværdier, der skal gælde.

Nogle af disse valg har du i en vis udstrækning selv indflydelse på. Typisk vil det jo være praktiskt, at du kan indstille tærskelniveauer og dermed bestemmer sværhedsgraden for din træning. Er der tale om feedback med musik, vil du normalt også selv kunne vælge din foretrukne musik.

Designede protokoller

Hvis du føler dig mere tryg ved at have adgang til vejledning fra en neurofeedback-træner, så findes der personer og virksomheder, der tilbyder professionel vejledning. Se om du kan finde en på listen eller søg på nettet, for eksempel ved at google ordet "neurofeedback". Hvis du finder en vejleder, som har en Coach-licens til µSamp2-programmet, så kan du bede vedkommende om at designe en træningsprotokol, der er specielt målrettet til din situation.

Træneren kan også modtage en e-mail rapport med nøgletal efter hver træning, så dine fremskridt og eventuelle problemer kan blive taget hånd om.

Ønsker du at samarbejde med en træner, træffer du selv aftale herom. Khepri påtager sig ikke at tilbyde træningsvejledning, men håber med tiden at kunne henvise til trænere, som er fortrolige med µSamp2.

Forudsætninger

For at betjene trainee versionen af µSamp2-programmet skal du være fortrolig med brug af en computer på et niveau, der svarer til at kunne åbne en fil i et program.

Klik her, hvis du ikke kan se menuen