Erik Hoffmann har været så venlig at bidrage med denne artikel. Artiklen har været til inspiration ved udarbejdelsen af demoprotokollerne og bringes som baggrundsmateriale, men skal ikke opfattes som en anprisning af µSamp2.

Da der kan være store individuelle forskelle i udgangspunkt og forudsætninger, kan artiklen kun læses som en beskrivelse af generelle erfaringer og ikke tages om udtryk for et løfte om at kunne opnå bestemte individuelle resultater ved at træne med µSamp2.

Neurofeedback Træning

Metoder og Protokoller 2

Når opmærksomheden er rettet mod den indre verden (som ved søvn, drømme, afspænding og meditation) svinger hjernebølgerne langsomt (delta theta- og tildels alfabølger). Når opmærksomheden derimod er rettet mod den ydre verden svinger hjernen på hurtigere frekvenser (beta og gamma). Dette betyder at personer der ønsker at lære afspænding og meditation primært skal bruge en alfa-protokol, mens mennesker der er interesseret i at skærpe fokus, koncentration og energiniveau bør bruge en beta- eller en gamma-protokol.

Nyere videnskabelige undersøgelser af mediterende zen-munke peger på at gammabølger især er knyttet til hjernens frontallapper og er associeret med højere bevidsthed. Mens alfa- og thetabølger refererer til krop og følelser, er beta- og gammabølger associeret med højere mentale funktioner så som vilje, opmærksomhedsstyring og kognition.

Ovenstående figur viser hvorledes de forskellige hjernebølge-frekvenser er associeret med forskellige områder i hjernen og med forskellige bevidsthedsniveauer. De laveste bevidsthedsniveauer (som er ubevidste) reflekteres af delta og thetabølger, mens de højere (bevidste) niveauer er reflekteret af alfa-, beta- og gammabølger. Ud fra den model repræsenterer gammabølgerne således det højeste (kendte) bevidsthedsniveau.

Guide til gamma-tilstanden:

Formål med gamma-træning:

Gamma Træningsprotokoller

De vigtigste parametre for en gamma træningsprotokol er frekvensområde, feedback-modalitet, ’inhibits’ og sessionens længde. Med baggrund i mine erfaringer fra Mental Fitness & Forskningscenter anbefaler jeg at man vælger frekvensområdet 25-42Hz, hvilket er det samme som professor Richard Davidson benytter i sit laboratorium.

Da gamma (i modsætning til alfa) trænes med åbne øjne anbefaler jeg at man benytter en samtidig auditiv og visuel feedback. Den auditive feedback kan være en højfrekvent tone (ca. 5000Hz) i modsætning til alfa feedback-tonen som måske ligger på 500Hz. Samtidig kan man vælge en grafik der minder om et termometer, hvor en søjle kører op og ned styret af gamma-aktiviteten.

Indledningsvis anbefaler jeg en sessionslængde på 20 minutter. Efterhånden som folk bliver dygtigere kan sessionens længde udvides. Det er en god ide at inføre en ’theta-inhibit’ som også opfanger øjenbevægelser og dermed lærer personen at slappe af i panden og omkring øjnene. Hvis personen er anspændt og har et højt EMG-niveau i panden er det tilrådeligt også at indføre en ’EMG-inhibit’. Hvis der er mange artifakter eller hvis træningen går dårligt er det tilrådeligt at indføre pauser i træningen, fx 2 minutters pause for hver 10 minutters træning.

Ofte er det en god ide at kombinere alfa- med gamma-træning. Hvis personen er træt, døsig eller har ’tankemylder’ anbefaler jeg at starte med 20 minutters gammatræning da dette vil gøre personen mere klar og frisk i hovedet og holde tankerne på afstand. Efterfølgende kan der trænes alfa i 20 minutter. Dette er en træningsform vi har haft gode resultater med.

Det er vigtigt at man kan lave en høj gamma når man ønsker det, men det er lige så vigtigt at man kan slappe gamma’en af med lukkede øjne, når man ønsker det. Dette kan undertiden være vanskeligt for stressede personer. I disse tilfælde bør der trænes i at reducere den frontale gamma med lukkede øjne.