• Meget små signaler

  • Træningen bliver ikke bedre end målingerne

Måleteknik