• Signaler fra muskler ligner dem fra hjernen

  • Afspænding

  • Vigtigt at skelne

Muskelspændinger